Doporučené postupy

Vydáno 2023

Použití oxytocinu k indukci porodu nebo posílení děložní aktivity během porodu

Provádění epiziotomie během porodu


Vydáno 2022

Pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče

Malý plod

Antitrombotické zajištění žen v průběhu těhotenství, za porodu a v šestinedělí: část B – lůžková část

Vícečetné těhotenství


Vydáno 2021

Zásady dispenzární péče v těhotenství DP ČGPS ČLS JEP- revize


Poslední WHO doporučení

  Antenatální péče (2018)

  Intrapartální péče (2018)


Vydáno 2019

  Porod mrtvého plodu

  Zásady dispenzární péče v těhotenství DP ČGPS ČLS JEP – revize

  Potermínové těhotenství DP ČGPS ČLS JEP – revize

  Pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče DP ČGPS ČLS JEP – revize

  Podrobné hodnocení morfologie plodu při UZ ve 20-22 týdnu těhotenství DP ČGPS ČLS JEP – revize

  Gestační diabetes mellitus DP ČGPS ČLS JEP – revize-schéma

  Gestační diabetes mellitus DP ČGPS ČLS JEP revize

  Management hypertenzních onemocnění v těhotenství ĆGPS ČLS JEP – revize


Vydáno 2018

 Analgezie u vaginálního porodu

 Diagnostika a léčba peripartálního život ohrožujícího krvácení

 Hypertenzní onemocnění v těhotenství

 Roztroušená skleróza a těhotenství


Vydáno 2017

   Předčasný spontánní porod

   Predčasný odtok plodové vody (PPROM)

   Intrahepatálni cholestáza (ICP)


Vydáno 2016

   Gestační diabetes (GDM)

   Hemolytické nemoci plodu

   Preindukce a indukce porodu

   Potermínová gravidita

   Porod velkého plodu

   Operační vaginální porod

   Interpretace intrapartálního fetálního kardiotokogramu FIGO 2015

   Diagnostika a léčba sepse v souvislosti s těhotenstvím


 Vydáno 2015

   Gestační diabetes mellitus 

   Význam vyšetření protilátek a krevní skupiny v těhotenství

   Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství


Archiv