Doporučené postupy

Poslední WHO doporučení

Antenatální péče (2018)

Intrapartální péče (2018)


Vydáno 2019

Zásady dispenzární péče v těhotenství DP ČGPS ČLS JEP – revize

  Potermínové těhotenství DP ČGPS ČLS JEP – revize

  Pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče DP ČGPS ČLS JEP – revize

  Podrobné hodnocení morfologie plodu při UZ ve 20-22 týdnu těhotenství DP ČGPS ČLS JEP – revize

  Gestační diabetes mellitus DP ČGPS ČLS JEP – revize-schéma

  Gestační diabetes mellitus DP ČGPS ČLS JEP revize

  Management hypertenzních onemocnění v těhotenství ĆGPS ČLS JEP – revize


Vydáno 2018

    Analgezie u vaginálního porodu

    Diagnostika a léčba peripartálního život ohrožujícího krvácení

    Hypertenzní onemocnění v těhotenství

    Roztroušená skleróza a těhotenství


Vydáno 2017

    Předčasný spontánní porod

    Predčasný odtok plodové vody (PPROM)

    Intrahepatálni cholestáza (ICP)


Vydáno 2016

    Gestační diabetes (GDM)

    Hemolytické nemoci plodu

    Preindukce a indukce porodu

    Potermínová gravidita

    Porod velkého plodu

    Operační vaginální porod

    Interpretace intrapartálního fetálního kardiotokogramu FIGO 2015

    Diagnostika a léčba sepse v souvislosti s těhotenstvím


 Vydáno 2015

    Gestační diabetes mellitus 

    Význam vyšetření protilátek a krevní skupiny v těhotenství

    Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství


Archiv