Přihláška do Sekce

K přihlášení za člena Sekce není potřeba vyplňovat samostatnou přihlášku. Přihlášení do sekce je součástí přihlášení do České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP.

Přihláška za člena ČGPS ČLS JEP
ZDE

Na konci formuláře přihlášky stačí zatrhnout příslušnou řádku v položce „Hlásím se do této (těchto) Sekce(í) ČGPS“.

Doporučení: Pokud se nenajdete v seznamu členů Sekce perinatální medicíny, opakujte dle návodu výše přihlášení do ČGPS. Potvrzením Vám bude uvedený poplatek na zadní straně složenky poplatku ČLS JEP.