Přihláška do Sekce

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)
České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS)
Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny (SPFM)

POSTUP
1) Přihlášení na webu ČLS JEP online
Registrace pro nové členy
Papírová forma přihlášky už není možná.
Přihlášení pro členy
Zde je nutné pro první přihlášení kliknout na žádost o heslo a vyplnit email a evidenční číslo člena, po vyplnění bude na email zaslán odkaz pro nastavení hesla.
Profil člena
Člen zde má přehled o společnostech, sekcích a spolcích ve kterých je evidován.
Je zde rovněž přehled poplatků, jestli má vše uhrazeno, v případě, že nemá – je možné načíst QR kód. Po uhrazení poplatků, možnost stáhnout doklad o zaplacení.
Může si z Profilu člena rozšířit, zažádat o členství ve společnosti, sekci, spolku. Aktualizovat své osobní údaje.
2) Informace o databázi členů SPFM / ČGPS / ČLS JEP poskytuje Centrální evidence členů ČLS JEP.