Kontakt

Ing. et. bc. Dana Benešová – dana.benesova@vfn.cz

Gynekologicko-porodnická klinika
1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze
Apolinářská 18,128 51 Praha 2

Department of Obsterics and Gynecology 1st Faculty of Medicine
Charles University and General Faculty Hospital in Prague,
Apolinarska 18, 128 51 Prague 2, Czech Republic