Koncepce oboru

Definice oboru (mezioborové problematiky)

Perinatologický program kodifikuje organizaci, realizaci a racionální rozvoj perinatální a neonatální péče, postihující zejména ohrožená a patologické těhotenství aperinatálně ohrožené novorozence. Základem perinatologie je těsná mezioborová spolupráce oborů genakologie-porodnictví a neonatologie.

Perinatologie zahrnuje péči o těhotnou ženu, plod a novorozence v období od viability plodu (tj. 24 + 0 den), přes období porodu a šestinedělí, resp. do časné ho a pozdního neonatálního období (tj. 28 dnů po narození dítěte). Na této péči se nezastupitelně podílí obor neonatologie.

Neonatologie je obor, jehož obsahem je komplexní péče o novorozence od zabezpečení nerušené poporodní adaptace fyziologických novorozenců, přes ošetřování komplikací vzniklých v souvislosti s porodem a řešení vrozených vývojových vad až po péči o extrémně nezralé novorozence na hranici viability. Některé specifické problémy perinatálního období přetrvávají po různě dlouhou dobu od narození a vyžadují neonatologickou péči (ústavní, ambulantní) i v dalším období života.