Krajští perinatologové

 


Praha


MUDr. Petr Velebil, CSc.

Ústav péče o matku a dítě, Praha

velebilp@seznam.cz

 

 

 

 


Středočeský kraj


Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

místopředseda
Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny při ČGPS ČLS JEP
Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN v Praze

aparizek@seznam.cz

 

 


Královehradecký kraj


Prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.

předseda
Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny při ČGPS ČLS JEP
Gynekologicko-porodnické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.

marian.kacerovsky@kzcr.eu

 


Pardubický kraj


MUDr. Petra Gloserová

Porodnicko-gynekologická klinika, Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice

petra.gloserova@nempk.cz

 

 

 


 Ústecký kraj


Doc. MUDr. Blanka Vavřinková,CSc.

Gynekologicko – porodnické oddělení, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

blanka.vavrinkova@kzcr.eu

 

 


Liberecký kraj


MUDr. Ivana Bydžovská

Gynekologicko – porodnické oddělení, Krajská nemocnice Liberec a. s.

ivana.bydzovska@nemlib.cz

 

 

 


Plzeňský kraj


MUDr. Vladimír Korečko Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň Lochotín

koreckov@fnplzen.cz

 

 

 


Českobudějovický kraj


prim. MUDr. Miloš Velemínský, PhD.

Gynekologicko – porodnické oddělení, Nemocnice České Budějovice a.s.

veleminsky@nemcb.cz

 

 

 

 


Karlovarský kraj


MUDr. Tomáš Semerádt

Gynekologicko-porodnické oddělení, Karlovarská krajská nemocnice a.s.

tomas.semeradt@kkn.cz

 

 

 


Kraj Vysočina


MUDr. Roman Peschout

Gynekologicko-porodnické oddělení, nemocnice Jihlava

peschout@gmail.com

 

 


Olomoucký kraj


Prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.

Porodnicko – gynekologická klinika FN a LF UP Olomouc

 


Jihomoravský kraj


MUDr. Petr Janků, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika, Fakultní nemocnice Brno

pjanku@fnbrno.cz

 

 


Moravskoslezský kraj


MUDr. Richard Špaček, Ph.D.

Gynekologicko-porodnické oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava

richard.spacek@fno.cz

 

 

 


Zlínský kraj


MUDr. Marcela Henčlová

Gynekologicko-porodnické oddělení, Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s. Zlín

marcelahenclova@seznam.cz