Doporučené postupy – archiv

Vydáno 2014

    Hellp syndrom diagnostika a léčba

    Podrobné hodnocení morfologie plodu při ultrazvukovém vyšetření ve 20. -22. týdnu těhotenství

    Těhotenská cholestatická hepatoza

    Vedení porodu mrtvého plodu

    Základní a fakultativní vyšetření po porodu mrtvého plodu


Vydáno 2013

    Zásady pro poskytování porodní péče v České republice

    Vedení prenatální péče a porodu donošeného plodu v poloze koncem pánevním

    Vedení porodu vícečetného těhotenství

    Doporučení k provádení prevence RHD aloimunizace u RHD negativních žen

    Diagnostika a léčba streptokoka skupiny B v těhotenství

    Péče o těhotenství s intrauterinní růstovou retardací plodu

    Perinatální infekce a podávání antibiotik podle nových poznatků

    Podmínky za kterých lze akceptovat porod do vody na pracovištích, které se k takovéto alternativě rozhodnou

    Pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče

    Prenatální péče o vícečetná těhotenství

    Současné názory na management odtoku plodové vody

    Vedení porodu u těhotné s císařským řezem v anamnéze, ultrazvuková vyšetření před stanovením taktiky vedení porodu


Vydáno 2012

    Aplikace kortikosteroidů

    Doporučení k pomoci rodičce při tlačení ve druhé době porodní

    Dystokie ramének

    Extrakce plodu kleštěmi

    Extrakce plodu vakuumextrakcí

    Očkování v těhotenství

    Péče o ženy se závažným porodnickým poraněním hráze

    Provádění extrakce plodu uloženého v poloze podélné koncem pánevním

    Tokolýza

    Vedení porodu u těhotné s císařským řezem v anamnéze


Vydáno 2011

    Peripartální život ohrožující krvácení PŽOK

    Česká gynekologie úhrada anti – D


Vydáno 2010

    Antitrombotické zajištění těhotných žen  podle rizika tromembolické nemoci TEN

    Doporučená péče ve fyziologickém puerperiu

    Herpes genitális v graviditě


Vydáno 2009 a starší

    Hypertenze v graviditě

    Odborné stanovisko výboru ČGPS ČLS JEP a výboru sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP k porodu v domácnosti

    Interpretace fetálního kardiotokogramu  FIGO 1986