Současný stav

Perinatologická péče (porodnická i neonatologická) se zakládá na systému diferencované, třístupňové regionální péči o těhotné ženy a jejich novorozence (základní – I.stupeň, intermediární – II. stupeň a intenzivní – III.stupeň). Regionální systém diferencované perinatální péče (viz koncepce oborů Gynekoloige-porodnictví a Neonatologie z roku 2001) není identický s územně správním (krajským) členěním. Po organizační a odborně-metodické stránce může být krajskému členění nadřazen“.

Intenzivní perinatální péče (III.typu) je poskytována Regionálními perinatologickými centry (tvořenými perinatologickým a neonatologickým pracovištěm, viz koncepce oborů z r.2001), ustavenými ministrem zdravotnictví v roce 1995. Intermediární péči (II.typu) poskytují kromě Center intenzivní perinatální péče i vybraná pracoviště intermediární perinatální péče, ustavená v roce 1997.

Odborná náplň v porodnické činnosti je zaměřena na centralizaci předčasných porodů od začátku 24. týdne (23 + 1) do 32. týdne na Perinatologické centra III.typu, resp. od dokončeného 32.týdne na Perinatologická centra II.typu., na koncentraci závažných kardiopatií, diabetu, vč. gestačního IDDM, závažné preeklampsie, případů nitroděložní růstové retardace plodu do 34.týdne, na vrozené vývojové vady diagnostikované prenatálně a další stavy s možným vitálním ohrožením ženy nebo plodu. Porodní sál Perinatologického centra je koncipován jako jednotka intenzivní porodnické péče, která řeší nejzávažnější porodnické komplikace v rámci centralizace.

Odborná náplň péče o novorozence je zaměřena zejména na péči o extrémně a velmi nezralé novorozence (24.-32. týden těhotenství), perinatálně vzniklé, závažné infekce (zejména sepse), perinatální asfyxii a stavy s ní související, na dlouhodobou ventilaci, na péči o novorozence s nitroděložní retardací růstu a v neposlední řadě na péči o novorozence s VVV, slučitelnými s životem, ale vyžadující chirurgické a řešení a následnou vysoce specializovanou péči. Intenzivní a intermediární neonatologická péče se opírá o kooperaci s příslušnými pediatrickými obory jako jsou dětská kardiologie, kardiochirurgie, obecná chirurgie, ortopedie, neurologie, neurochirurgie, oftalmologie, psychologie apod.