Perinatologické centrum

Úvodní ustanovení

  1. Perinatologické centrum (dále jen Centrum) je ustaveno Ministerstvem zdravotnictví ČR.
  2. Centrum je pracovištěm mezioborovým, propojujícím odborně a organizačně vysoce specializovanou péči porodnickou a neonatologickou.
  3. Z celostátního pohledu je Centrum součástí sítě perinatologických center intenzivní péče v ČR, jejichž posláním je koncentrovat v regionech ČR případy těhotenských a neonatálních patologií s cílem zvýšit kvalitu péče o těhotnou ženu, rodičku, nedělku a jejího novorozence, a co nejefektivněji využít lidských a hmotných zdrojů pro tuto činnost.