Obecné cíle oboru

Základním cílem perinatologie je rozvoj optimální diferencované péče o těhotné ženy a jejich novorozence tak, aby byla zajištěna vysoká kvalita populace. Takový cíl je významný nejen z hlediska medicínského, ale i z hlediska sociálního a ekonomického.

Prostředky, vložené do perinatologického programu, chrání společnost před zdravotně-sociálními důsledky rostoucí mateřské a neonatální mortality a morbidity a snižuje náklady na zdravotní a sociální péči budoucích populací.

Realizace perinatologického programu snižuje u rodin s reprodukčním rizikem obavy z reprodukce a maximálně omezuje neúspěch v dalším těhotenství. Je zásadním vkladem pro příznivý neonatální a postneonatální vývoj porozených dětí a snižování závažných pozdních postižení neuropsychického a motorického vývoje dětí s perinatálním ohrožením.