TĚHOTENSTVÍ A COVID 19

12.února 2022
Aktuální stanovisko k očkování těhotných žen
MBRRACE-UK COVID Vaccination in Pregnancy 2021

prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.


Pro lékaře
Nejčastější dotazy

Vliv onemocnění COVID-19 na průběh těhotenství

 • těhotné ženy nejsou oproti ženám ve stejné věkové skupině více ohroženy nákazou COVID-19, ale mohou mít závažnější průběh onemocnění,
 • u většiny (cca 2/3) žen bývá průběh onemocnění asymptomatický nebo lehký a často připomíná běžné nachlazení. Dalšími symptomy mohou být kašel, dušnost, horečka, myalgie, ztráta chuti a čichu, průjem,
 • vyšší riziko závažného průběhu onemocnění COVID-19 mají těhotné ženy ve III. trimestru těhotenství. Dalšími rizikovými faktory závažného průběhu onemocnění COVID-19 jsou: věk nad 35 let, BMI nad 25, pregestační diabetes mellitus, preexistující hypertenze a jiná chronická onemocnění,
 • těhotné ženy, které onemocní COVID-19 ve III. trimestru těhotenství, mají vyšší riziko předčasného porodu ve srovnání s těhotnými ženami bez COVID-19.

Vliv onemocnění COVID-19 na plod

 • nitroděložní vertikální přenos (přenos z matky na plod) je vzácný,
 • vývoj plodu může ovlivnit infekcea zánět matky v reakci na COVID-19,
 • perinatální přenos byl potvrzen, ale přesná cesta přenosu není dosud objasněna.

Symptomatická léčba COVID-19

 1. horečku lze v těhotenství snižovat podáním paracetamolu (Paralen 500 mg tbl, max. 4 g/den, tj 2 tbl. po 6 hodinách),
 2. kašel lze tišit přípravky, které jsou volně dostupné v lékárně (tablety, sirupy apod).
 3. antitusika (dráždivý, suchý kašel):
  • dextromethorfan (Robitussin®, Stopex®, Dinarex®, Mugorussol®, Tussidrill ®bez cukru),
  • butamirát (Sinecod®, Tussical®, Tussin® a Stoptussin®),
  • dropropizin (Ditustat®),
  • levodropropizin (Levopront®),
  • při úporném kašli lze po dohodě s lékařem možno podat codein (Codein® tbl),
 1. mukolytika (usnadňují vykašlávání):
  • ambroxol (Ambrobene®, Ambroxol AL®, Ambrosan®, Ambrospray®, Mucosolvan®, Neo-bronchol®, Solvolan®),
  • bromhexin (Bromhexin 12BC®, Bromhexin 8-KM®, Bromhexin 12-KM®, Bromhexin-Egis®),
  • acetylcystein (ACC®, Acetylcystein®, Belomyx®, Fluimucil®, Mucobene®, Mucofortin®, Solmucol®, Nac AL®),
  • erdostein (Erdomed®),
  • guaifenesin (Robitussin expectorans®, Stoptussin®),
 1. bylinné přípravky na léčbu kašle:
  • břečťan popínavý (Hedelix®, Hedecton®, Hedemax®, Helixir®, Herbion®, Mucoplant®, Prospan®),
  • břečťan v kombinaci s tymiánem (Bronchipret tymián a břečťan®),
  • jitrocel a mateřídouška (Thymomel®), Sinupret®),
 1. bronchodilatancia – po dohodě s lékařem (např. Berodual inh. ®).

Předporodní péče o ženy pozitivní na COVID-19, nebo které prodělaly COVID-19

Ženy s mírným průběhem COVID-19

 • zůstávají v domácí izolaci,
 • konzultují průběh těhotenství se svým ošetřujícím gynekologem a praktickým lékařem telefonicky,
 • v případě nutnosti je možné provést po předchozí telefonické domluvě vyšetření za předepsaných hygienických podmínek,
 • po ukončení domácí izolace se co nejdříve doplní, je-li to možné, všechna zmeškaná vyšetření podle doporučeného postupu Zásady dispenzární péče v těhotenství,
 • pro ženy s mírným průběhem COVID-19 platí stávající doporučené postupy pro vyšetření ultrazvukem v těhotenství.

Ženy s těžkým průběhem COVID-19

 • jsou hospitalizovány podle aktuálního stavu matky a dítěte,
 • po ukončení domácí izolace se co nejdříve doplní, je-li to možné, všechna zmeškaná vyšetření podle doporučeného postupu Zásady dispenzární péče v těhotenství,
 • u žen s těžkým průběhem COVID-19 se doporučuje zvážit vyšetření ultrazvukem po dvou týdnech (biometrie plodu) po prodělaném onemocnění.

Péče o ženy pozitivní na COVID-19, nebo které prodělaly COVID-19 během porodu

 • akutně probíhající nebo proběhlé onemocnění COVID-19 není většinou důvodem k zásahu do termínu nebo způsobu porodu,
 • způsob vedení porodu u COVID-19 pozitivních žen se řídí podle aktuálního stavu matky a plodu,
 • porod COVID-19 pozitivních žen probíhá za předepsaných hygienických podmínek,
 • otec u porodu je možný, pokud má negativní test na COVID-19 (PCR či antigenní test) nebo prodělal onemocnění COVID-19 (do 90 dní od posledního pozitivního testu, lékařskou zprávu s sebou) nebo byl očkován a uplynulo 14 dní od poslední dávky (certifikát o očkování s sebou).

 Poporodní péče o ženy pozitivní na COVID-19, nebo které prodělaly COVID-19

 • ženy jsou podporovány v kojení,
 • o riziku přenosu infekce při kojení zatím není dostatek informací,
 • u COVID-19 pozitivních žen se doporučuje kojení nepřerušovat,
 • COVID-19 pozitivní ženy by měly během kojení dodržovat následující doporučení:
  • před dotykem dítěte si umýt ruce,
  • vyvarovat se kašlání nebo kýchání na dítě během kojení.
  • při kojení si zakrýt nos a ústa respirátorem.

  Tromboprofylaxe během onemocnění COVID-19

 • u každé těhotné ženy s COVID-19 by měly být posouzeny i další rizikové faktory pro tromboembolickou nemoc (dále také TEN),
 • při nízkém riziku TEN se provádí tromboprofylaxe s LMWH bez ohledu na COVID-19 po celé šestinedělí, pokud nehrozí riziko krvácení.
  Nízké riziko TEN:
  •  heterozygot F V Leiden, nebo heterozygot mutace F II protrombinu
  •  idiopatická TEN v rodině (rodiče, sourozenci a děti),
  •  tromboprofylaxe se provádí v I. trimestru po prodělaném ovariálním hyperstimulačním syndromu (dále také OHSS),
 • při vysokém riziku TEN se provádí tromboprofylaxe s nízkomolekulárními hepariny (dále také LMWH) bez ohledu na COVID-19 před porodem, během porodu a po celé šestinedělí, pokud nehrozí riziko krvácení.
  Vysoké riziko:
  •  prodělaná potvrzená hluboká žilní trombóza, nebo plicní embolie v anamnéze
  •  trombofilie: deficit antitrombinu, proteinu C a proteinu S, antifosfolipidový syndrom, homozygot FV Leiden, homozygot mutace FII protrombinu, nebo kombinace jejich heterozygotních variant,
  •  během onemocnění COVID-19 se nepřerušuje zavedená protidestičková léčba (kyselina acetylsalicylová), profylaktická dávka LMWH má být k zavedené protidestičkové léčbě přidána, pokud nehrozí riziko krvácení.

Těhotné ženy pozitivní na COVID-19

 • které jsou izolovány v domácím prostředí s mírnými příznaky a nemají přítomné další rizikové faktory TEN:
  farmakologická profylaxe dle zvážení ošetřujícího lékaře, těhotná žena by měla dbát na dostatečnou hydrataci a mobilitu,
 • které jsou izolovány v domácím prostředí s mírnými příznaky a mají přítomné další rizikové faktory TEN:
  profylaktická dávka LMWH (enoxaparin 40 mg nebo nadroparin 0,3 ml 2850 IU 1 x denně) po dobu onemocnění a minimálně 14 dní po uzdravení se z onemocnění COVID-19, v případě přítomnosti vysokého rizika TEN se profylaktická tromboprofylaxe provádí vždy do konce šestinedělí, pokud není riziko krvácení,
 • které jsou hospitalizovány (z jakéhokoliv důvodu)
  profylaktická dávka LMWH (enoxaparin 40 mg nebo nadroparin 0,3 ml 2850 IU 1 x denně) po dobu hospitalizace a minimálně 14 dní po dimisi a/nebo uzdravení se z onemocnění COVID-19, pokud není riziko krvácení,
 • s těžkým průběhem COVID-19
  intermitentní dávka LMWH (např. enoxaparin 40 mg 2 x denně nebo nadroparin u osob do 70 kg tělesné hmotnosti 3800 IU 1 x denně, nad 70 kg 5700 IU 1x denně) po dobu hospitalizace a profylaktická dávka LMWH (enoxaparin 40 mg nebo nadroparin 0,3 ml 2850 IU 1 x denně) minimálně 4 týdny po dimisi a/nebo uzdravení se z onemocnění COVID-19, pokud není riziko krvácení,
 • všem těhotným ženám přijatých k porodu s potvrzeným, nebo s podezřením na COVID-19 by měla být nabídnuta profylaxe LMWH (např. enoxaparin 40 mg 1 x denně, nebo nadroparin 0,3 ml 2850 IU 1 x denně) pokud se porod neočekává do 12 hodin, nebo mají významné riziko krvácení. U žen s těžkými komplikacemi COVID-19 je vhodné volbu antitrombotické profylaxe konzultovat s dalšími odborníky (ARO, hematolog).

Ženy po porodu pozitivní na COVID-19

 • které jsou izolovány v domácím prostředí s mírnými příznaky a nemají přítomné další rizikové faktory TEN:
  profylaktická dávka LMWH (enoxaparin 40 mg nebo nadroparin 0,3 ml (2850 IU) 1 x denně) po dobu onemocnění a minimálně 14 dní po uzdravení se z onemocnění COVID-19, pokud není riziko krvácení,
 • které jsou izolovány v domácím prostředí s mírnými příznaky a mají přítomné další rizikové faktory TEN:
  profylaktická dávka LMWH (enoxaparin 40 mg nebo nadroparin 0,3 ml (2850 IU) 1 x denně) po dobu onemocnění a vždy do konce šestinedělí (minimálně 14 dní po dimisi a/nebo uzdravení se), pokud není riziko krvácení,
 • které jsou hospitalizovány (z jakéhokoliv důvodu)
  profylaktická dávka LMWH (enoxaparin 40 mg nebo nadroparin 0,3 ml 2850 IU 1 x denně) po dobu hospitalizace a minimálně 14 dní po dimisi a/nebo uzdravení se z onemocnění COVID-19, pokud není riziko krvácení, v případě přítomnosti rizikových faktorů TEN se profylaktická tromboprofylaxe provádí vždy do konce šestinedělí, pokud není riziko krvácení,
 • s těžkým průběhem COVID-19
  intermitentní dávka LMWH (např. enoxaparin 40 mg 2 x denně nebo nadroparin u osob do 70 kg tělesné hmotnosti 3800 IU 1 x denně, nad 70 kg 5700 IU 1x denně) po dobu hospitalizace a profylaktická dávka LMWH (enoxaparin 40 mg nebo nadroparin 0,3 ml 2850 IU 1 x denně) vždy do konce šestinedělí (minimálně 4 týdny po dimisi a/nebo uzdravení se z onemocnění COVID-19), pokud není riziko krvácení.

Očkování těhotných a kojících žen proti COVID-19

Rozhodnutí o očkování proti COVID-19 v těhotenství a během kojení je osobní a individuální volbou. 

V současné době Sekce Perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS doporučuje očkování proti COVID-19 všem těhotným ženám bez ohledu na týden těhotenství. 

 • zatím neproběhly klinické studie na očkování proti COVID-19 u těhotných a kojících žen (resp. v současných klinických studií o očkování proti COVID-19 nebyly zařazeny těhotné a kojící ženy),
 • v USA a Velké Británii bylo sledováno více než 200 000 těhotných žen po očkování COVID-19 (vakcína Moderna, Pfizer) a nebyly vzneseny žádné obavy/námitky o bezpečnosti očkování během těhotenství,
 • vakcíny proti COVID-19 v dnešní době neobsahují žádné složky, které mají prokázaný škodlivý efekt na fertilitu a průběh těhotenství,
 • očkování vakcínou Astra Zeneca není v těhotenství doporučováno pro raritní riziko žilní trombózy (11 případů na 1 milion obyvatel),
 • vliv očkování na průběh těhotenství nebyl prokázán, po očkování není nutné těhotenství odkládat nebo přerušovat,
 • očkování je dnes považováno za bezpečné a účinné v jakékoli fázi těhotenství, neexistují důkazy, že by bylo nutné očkování oddalovat na dobu po prvních 12 týdnech těhotenství,
 • kojení u očkovaných žen nebo žen plánujících očkování je doporučeno nepřerušovat.

Podání monoklonálních protilátek  REGN-COV2

 • podání monoklonálních protilátek  REGN-COV2 (casirivimab a imdevimab) má být silně zvažováno u symptomatických těhotných a kojících žen s COVID-19 infekcí,které jsou  hospitalizované a nemají SARS-COV-2 protilátky.

Autorský tým:

Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. – koordinátor
MUDr. Andrea Pašková, Ph.D. – perinatologie
MUDr. Andrej Černý – perinatologie
MUDr. Kateřina Anderlová, Ph.D. – interní medicína
Prof. MUDr. Jan Kvasnička, CSc.  – hematologie

Gestor:

Prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.

 

Aktualizováno:
29.listopadu 2021

Zdroje:

 1. rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/coronavirus-covid-19-pregnancy-and-womens-health/
 2. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/pregnant-people.html
 3. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html
 4. COVID_tromboprofylaxe_doporučení_ČSTH_článek_2020-11-15
 5. mzcr.cz

Archiv